Selecteer een taal

Verslagboek beschikbaar

Het verslagboek van de conferentie is hier digitaal beschikbaar.

 

Een gedrukt exemplaar of een digitale versie in hoge resolutie kan aangevraagd worden bij brigitte.myle@rwo.vlaanderen.be.

Update

De conferentie was een succes dankzij de hoogstaande bijdragen van zowel de sprekers als de deelnemers. Wij willen hen dan ook allemaal bedanken voor hun aanwezigheid in Brugge!

De presentaties zijn beschikbaar op deze website. De volledige proceedings zullen medio 2011 volgen. 

Welkom

Erfgoed: een meerwaarde voor Europa. De voordelen van interactie.

 

Erfgoed is van groot belang voor Europa. Het Europese erfgoed is namelijk één van de meest rijkste ter wereld. De miljoenen bezoekers van monumenten, museums, historische steden, archieven en archeologische sites creëren niet alleen een economische meerwaarde. Het speelt ook een belangrijke rol in de levenskwaliteit en in de individuele en gemeenschappelijke identiteit van de Europese burgers.

 

In Europa wordt het beheer en het behoud van erfgoed op nationaal of op regionaal vlak georganiseerd. Erfgoed is overal aanwezig.  Het staat niet op zichzelf maar het heeft raakvlakken met heel wat andere sectoren zoals landbouw, ruimtelijke ordening, media, onderzoek, leefmilieu en toerisme. De verwevenheid van erfgoed met andere beleidsdomeinen heeft ook gevolgen voor het Europese beleid.

 

De conferentie ‘Erfgoed: een meerwaarde voor Europa. De voordelen van interactie'  wil Europese beleidsmakers en de erfgoedsector bewuster maken van het belang van erfgoed en de manier waarop erfgoed zeer nauw in wisselwerking staat met andere beleidsterreinen. Het wil alle betrokkene partijen warm maken voor een brede samenwerking waarbij interactie met het EU-niveau vooropstaat. Het Belgisch voorzitterschap van de EU geeft met de 'Verklaring van Brugge' hiertoe een aanzet. 

 

 

9 december 2010

Brugge - Oud Sint-Jan  

 Copyright (c) 2010 RWO